Võro keele nätäl Ristmõtsa koton             

6. – 10. novembril kell 11.00 -16.00

Ringkäik muuseumis võrukeelse külastusjuhiga

Külälisiga kõnõldas imäkeelen

6. november

Joosep Sepa näitus „ Tsõõrikväeline“ teemajas (6. nov -30. nov)

11.00 ja 13.00 

Raamatu „Tsõõrikväeline“  tutvustamine. Valitud palade lugemine ja võrukeelsete sõnade tundmise viktoriin. Pildi joonistamine.

Ette loetas latsi võrokeelen kirotõt jutukõisi.

7. november 11.00 ja 13.00

Võrukeelse Kreutzwaldi muinasjutu kuulamine heliplaadilt.

Muinasjutu kullõminõ.

Valik: „ Kuuvalgõl vihtlõja neitsi“, „Vaeslatsõ jahvõkivi“, „Väkev vähk ja ahnõ naane“.

Pildi joonistamine.

8. november 11.00 ja 13.00

Pilteepose „Kalõvipoig“ tutvustamine ja ettelugemine.

Loetas ütitselt „Kalõvipoiga“ ja värvitäs pilt.

Muuseumitunni toimumise ajad võivad muutuda vastavalt õpetaja

soovile.

Mino Võromaa 30. „Tsõõrikväeline“

Raamat on valimik 30 aasta jooksul kirjutatud õpilaste võrukeelsetest  kirjutöödest, mis on  ilmunud „Mino Võromaa“  kogumikes.

Need tööd kajastavad Võrumaa ajalugu ja kõiki olulisemaid sündmusi, mis on toimunud seoses Eesti Vabariigi taassünniga. Esikohal on ikka kodu, vanemad, kool ja sõbrad. Lähedane suhe looduse ja loomadega on Võrumaal kasvale noorele ainuomane. Ja kuigi suhtumine võru keele kasutamisse ja oskus võru keeles oma mõtteid väljendada,  sõltub tihti ümbritsevast keskkonnast, olgu selleks siis kodu või kool,  küsitakse üha vähem: Milleks?

Raamatu on illustreerinud Joosep Sepp ja tööd on väljas näitusel.

„ Tsõõrikväeline“  om Võromaa latsi kirotõt aolugu.  Vahel nätü ka vanavanõmbitõ silmi läbi. Ütine om murõ uma maa, mõtsa, kooli ja keele peräst /Kotoh oldas külh  võro miilt/, a kõnõldas kiräkiilt./ E. Post/. Võrokõnõ om alati tiidnü, et tõtõliku ilma kõrval om mõttõmaailm, sääl ei olõ midägi ilmvõimata. A mõista ja tähelepanda avitas võro keele tundmine. Võro keele rikkust tunnistõdas, kuigi esi häste ei mõistõta, a uhkõs tege tuugi, ku saa üteldä, et mu vanaimä mõistsõ, mu vanaesä tiidse.

Võro keele nätäl avitas noorõ inemise tiiotsa pääle, mis vii võro keele mano. Abis taht olla ka võro keele nätäl Ristmõtsa koton.

Aimi Hollo

Broneeri külastus

Vaata ka

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid
Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing