Kreutzwaldi muusõum kuts 2. novembril kell 15 lugõma vahtsõt võrokiilset „Kalõvipoiga“. Ette loetas „Soovitusõs“, „Sissejuhatusõs“ ja „Edimäne lugu“. Oppaja saava kätte uma päätükü, midä klassin opilaisiga ütitselt lukõ. Kannõlt om lubanu mängmä tulla Tuule Kann.

3.–5. novembril kell 15 võiva tulla lugõma kõik huvilidsõ.

„Kalõvipoja“ viimäne, 20. päätükk loetas jäl ette muusõumin: Kreutzwaldi mälestüspääväl 14. detsembril kell 14.


Liitu uudiskirjaga

Iga kuu ilmuv Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri.

  Soovin saada uudiskirja aadressile:

  Lisainfo ja ilmunud uudiskirjad.

  Broneeri külastus

  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid
  Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing