Muuseumi aidahoones saab alates muuseumiööst vaadata uut näitust, mis tutvustab Kreutzwaldi sünniaastapäevade tähistamist läbi aja. Väljapanekut ilmestavad arvukad fotod ja arhiivimaterjal.

Kõige olulisem on kirjaniku puhul ikka tema teoste väljaandmine ja loomingu tutvustamine.

Fr. R. Kreutzwald 100

1903

 1. aastal ilmus „Kilplaste isevärklikud väga kentsakad, maa-ilmas kuulmata ja tänini veel üleskirjutamata jutud ja teud“. Kolmas trükk. Trükiarv 1500.

Fr. R. Kreutzwald 150

1953

Ilmusid Kreutzwaldi kogutud teoste viis köidet: „Kalevipoeg“, „Laulud“, „Eesti rahva ennemuistsed jutud“, „Jutud“, „Maailm ja mõnda“. See on jäänud tänini ületamatuks ja nii mõnegi raamatu puhul tuleb kahetsusega nentida, et ilmus viimati 70 aastat tagasi: „Laulud“, „Jutud“, „Maailm ja mõnda“. Koostati ka suurejooneline album „Fr. R. Kreutzwald 1803–1882. Elu ja tegevus sõnas ja pildis“, mille tekstiosa kannab ajastu poliitilist pitserit. Algatati Kreutzwaldi kuueosalise kirjavahetuse väljaandmine, millest esimesena ilmus III köide, mis sisaldas Fr. R. Kreutzwaldi ja A. Schiefneri kirju. Töö osutus väga mahukaks ja VI köiteni jõuti alles 1979. aastal.

Artiklite kogumik „Fr. R. Kreutzwaldi maailmavaade ja tegevus“ sisaldas ka kronoloogilisi ja bibliograafilisi andmeid. Trükiarv 5000.

„Kalevipoeg“. Jutustus noortele Eesti muinaskangelaste elust ja seiklustest. Koostanud O. J. Kiesel. Stockholm.

Jutustus „Reinuvader Rebane“. Trükiarv 25 000.

Muinasjutt „Vaeslapse käsikivi“. Trükiarv 25 000.

„Muinasjutud“. Vene keeles. Trükiarv 20 000.

„Valitud kirjad“. Vene keeles. Tükiarv 3000.

 

Fr. R. Kreutzwald 175

1978

„Eesti rahva ennemuistsed jutud“. Trükiarv 40 000.

Muinasjutt „Kullaketrajad“. Trükiarv 8000.

„Kalevipoja“ väljaannetest on tähelepanuväärne tõlge rumeenia keelde.

Fr. R. Kreutzwald 200

2003

Trükivalgust nägi võrdlemisi palju Kreutzwaldi teoseid. Neile lisandus eri kogumikes ja õpikutes ilmunud Kreutzwaldi looming.

„Kalevipoeg“, 18. trükk. Sisaldab väljavõtteid eelmiste väljaannete saatesõnadest.

„Lembitu“: Eesti  muistepõlve mälestusest kasvanud luuletus. Faksiimiletrükk 1885. aasta väljaandest.

„Kreutzwaldi usulis-filosoofiline maailmavaade“. Koostanud Urmas Sutrop.

„Lühikene õpetus tervise hoidmisest“. Faksiimiletrükk 1869. aasta väljaandest.

„Lühikene seletus Kalevipoja laulude sisust“. Tänapäevastanud Tõnu Tender. Esitrükk 1869.

„Maailm ja mõnda, mis seal sees leida on“. Faksiimiletrükk 1848.–1849. aasta väljaandest. Eessõna ka inglise ja itaalia keeles.

Muinasjutud „Näkineitsi. Õnnemunake“.

„Paiklikud ennemuistsed jutud“, sisaldab kaheksa muistendit („Paigast läinud järveke“).

Näidendid „Tuletorn. Vanne ja õnnistus“.

„Kilplased“ (2004). Kujundanud ja pildid joonistanud Anne Pikkov. Toimetanud Heldur Niit.

„Muinasjutud“. Vene keeles.

Peeter Laurits kujundas eriilmelised reklaamplakatid „Fr. R. Kreutzwald 200“.

Eesti Post andis välja temaatilise margi ja tervikvara.


Liitu uudiskirjaga

Iga kuu ilmuv Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri.

  Soovin saada uudiskirja aadressile:

  Lisainfo ja ilmunud uudiskirjad.

  Broneeri külastus

  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid
  Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing