Kuidas meie päevil aega tuleb pruukida.

Kes maailmas õnnelikul viisil tahab läbi saada, see peab targasti mõistma oma aega pruukida, sest aeg on see lõngakera, millest meie ajalik elukangas saab kootud. Mõistlik ajapruukimine annab meie vaimule õpetust, laseb meid mõnda kasu leida ja jagab meie varale kosutust. Igas kohas ning seisuses elab meie päevil enam rahvast kui ennemuiste; sellepärast peab igamees, kes vaesuse sisse ei taha langeda, targa järelemõtlemisega oma lühikest eluaega täitma. Kes hommiku varemini üles tõuseb kui teised, see leiab kasu tervisele niihästi kui õnnele. Iga päev üks tund varemini ülestõusmine kui muidu, see teeb aasta kohta viisteistkümmend päeva ja viis tundi. Mis suurt kasu sellest ühele töö- ning ametmehele võib saada, kelle  aasta pool kuud pikemaks kasvab, ja kes seda juurdevõidetud aega töötegemise ning asjaajamisega looja seadust mööda oskab pruukida? Kes iga tundi tarviliku tööga täidab, see läheb ikka nõukamaks ja õnnis rahu elab tema südames. Inimene peab juba maast-madalast tarvilikule ning kasuandlikule tööle õppima, ja kes selle peale kord harjunud, sellele saab töö lustiks ja rõõmuks. Kelle vaimu parema õpetuse valgus üles äratanud, ei see või enam tööta seista, vaid püüab alati kõige mõistusega jõudumööda tööd teha ega lase iial oma kallist aega kaotsi minna.

Meie päevil peab usinus ja voolas töötegemine igas kohas välja paistma. Kaupmees peab igal aastal palju rohkemat kaubajooksmist talitama, kui ta seesugust kasu tahab leida, mis kahekümne aasta eest olnud; maamees peab oma põldu palju murelikumalt ja paremini harima kui enne, kui tema omas seisuses tahab läbi saada; kirjatundjal peab palju enam õpetuse tarkust olema kui enne, kui tema tahab päevast päeva edasi saada. Igaüks pere- ning lastevanem peab palju enam tööd tegema ja kindlama hoolega oma vara kokku hoidma kui ennemuiste, kui tema tahab päevast päeva edasi saada. Mõistlik asjaajamine, kindel kokkuhoidmine ja aja kalliks pidamine on igas seisuses tarvis. Aeg on üks kallis vara, mis ka meie päevil inimestele kõike õnne ning õnnistusi annab. Kes aega targal viisil oskab pruukida, selle elukord hakkab paremini käima. Sellepärast magagem vähem, tõuskem hommiku varemini üles, ja ärge laskem iial üht silmapilku nurja minna: siis saab teie ajalik elukord rikkaks rahu-, rõõmu- ning õnneallikaks.

Fr. R. Kreutzwald 1843


Liitu uudiskirjaga

Iga kuu ilmuv Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri.

  Soovin saada uudiskirja aadressile:

  Lisainfo ja ilmunud uudiskirjad.

  Broneeri külastus

  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid
  Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing