Vaata kõikide Vana-Võromaa muuseumite muuseumitundide ja teemaõppe infot 2018/2019 õppeaastal Karilatsi Vabaõhumuuseumis, Mõniste Talurahvamuuseumis, Vana-Võromaa Kultuurikojas ja Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis:

https://wi.ee/et/muuseumid/elamusope-muuseumis

Vana-Võromaa muuseumid pakuvad kooliõpilastele ja lasteaialastele põnevaid muuseumitunde ja teemapäevi, kus lapsed saavad koguda tarkusi hoopis teisiti kui klassitoas õppides. Õpetaja, kes sa soovid oma õppeainet lastele põnevamalt õpetada, tule oma õpilastega muuseumisse õppima.

Muuseumitunnid ja haridusprogrammid on välja toodud klasside kaupa ja infolehel on näidatud muuseumitunni seos õppeaine ning teemaga.


Muuseumitunnid Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis

(vajalik eelregistreerimine)

Kirjaniku kodu

Tutvumine Kreutzwaldi elumajaga, muinasjutu kuulamine, pildi joonistamine.
Vanuserühm: lasteaed / algkool

Kreutzwaldi looming

Tutvumine ekspositsiooniga: elumaja ja ait, animafilm ”Naljakas härjamüümine”.
Vanuserühm: põhikool

Kalevipoeg kunstis

Tutvumine “Kalevipojast” inspireeritud kunstitöödega, viktoriin või töölehele täitmine.
Vanuserühm: põhikool

Fr. R. Kreutzwaldi elu ja looming

Tutvumine ekspositsiooniga, temaatilise töölehe täitmine.
Vanuserühm: gümnaasium

Kalevipoeg

Tutvumine ekspositsiooniga, “Kalevipoja” etendusest katkendi vaatamine, töölehe täitmine.
Vanuserühm: gümnaasium

Laulupidude traditsiooni sünd

Tutvustame laulupidude traditsiooni ja esimesi laulupidusid. Temaatiline väljapanek.
Vanuserühm: 8., 9. klass, gümnaasium

Kreutzwald kui linnakodanik

Ülevaatlik ekskursioon.
Vanuserühm: täiskasvanud

Broneeri külastus

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid
Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing