Dr. Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi mälestuspäev toimub igal aastal 14. detsembril. Mälestuspäeval antakse kätte Kreutzwaldi mälestusmedal ja stipendium.

Mälestusmedali statuut
Stipendiumi statuut

2023

AGO RUUS (1949) – operaator ja režissöör

Fr. R. Kreutzwaldi mälestusmedal määrati pikaajalise tulemusliku koostöö eest Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga:

– väljaanded: “Doktor Kreutzwaldi visiitportreed”  (2023);
“Vana-Võromaa päevapiltnikud” (2020)

– näitused: “Doktor Kreutzwaldi visiitportreed”;
“Kohtume Kreutzwaldi juures”

– muuseumi fotokogu täiendamine.

 

 

 

 

 

 

Kreutzwaldi stipendiumi sai 2023. aastal Kanepi Gümnaasiumi 10. klassi õpilane GRETE MIIL.

 

 

 

 

2022

 

HELENA LINNAMÄE – Võru Kreutzwaldi Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Fr. R. Kreutzwaldi mälestusmedal määrati tulemusliku töö eest:

– eesti keele ja kirjanduse õpetamisel;
– Kreutzwaldiga seotud koolitraditsioonide hoidmisel ja arendamisel;
– uute algatuste ellukutsumisel (kirjade kirjutamise võistlus, veebiviktoriinid, näitemängud);
– õpilaste innustamisel ja juhendamisel võrukeelsete tööde kirjutamisel konkursile “Mino Võromaa”;
– järjepideval koostööl Kreutzwaldi muuseumiga.

 

 

 

 

RAILI LEESALU – Võru Kreutzwaldi Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Fr. R. Kreutzwaldi mälestusmedal määrati tulemusliku töö eest:

– eesti keele ja kirjanduse õpetamisel;
– Kreutzwaldiga seotud koolitraditsioonide hoidmisel ja arendamisel;
– uute üleriigiliste algatuste ellukutsumisel (kirjade kirjutamise võistlus);
– Võru Kreutzwaldi Kooli almanahhi 2015-2021 “Lennuk” koostamisel;
– pikaajalisel koostööl Kreutzwaldi muuseumiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreutzwaldi stipendiumi sai 2022. aastal Antsla Gümnaasiumi 12. klassi õpilane KARL-SANDER LIIVER.

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

TOOMAS KUUSING (1976) – kunstnik

 

Fr. R. Kreutzwaldi mälestusmedal määrati:

– võrukeelse “Kalevipoja” illustreerimise eest.

 

 

 

 

 

 

 

 

URMAS KALLA (1970)

 

Fr. R. Kreutzwaldi mälestusmedal määrati:

– eepose “Kalevipoeg” tõlkimise eest võru keelde;
– võru keele ja kultuuri pühendunud hoidmise eest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreutzwaldi stipendiumi sai 2021. aastal Võru Gümnaasiumi 11. H klassi õpilane ROMER RAAMAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

VALDUR MIKITA (1970) – kirjanik, semiootik

Fr. R. Kreutzwaldi mälestusmedal määrati:

– „Kalevipoja“ uudse ja omanäolise käsitluse eest;
– Eesti põliskeele omailma mõtestamise eest;
– eestlaste identiteedi, keele, kultuuri ja looduse vahekorra käsitlemise eest oma teostes:
„Metsik lingvistika: sosinaid kartulikummardajate külast“; „Lingvistiline mets: tsibihärblase paradigma. Teadvuse kiirendi“; „Lindvistika ehk metsa see lingvistika“; „Kukeseene kuulamise kunst“; „Mikita keeleaabits. Põliskeele omailm“; „Forewstonia. Estwald. Mine metsa.“

 

 

 

 

 

 

Kreutzwaldi stipendiumi sai 2020. aastal Vastseliina Gümnaasiumi 12. klassi õpilane ROBIN SAARNIIT.

 

2019

 

REIN VEIDEMANN (1946) – eesti kirjandusteadlane, ajakirjanik, kirjanik ja õppejõud

Mälestusmedal määrati:

– eesti rahvuseepost “Kalevipoega” tutvustavate ja uusi aspekte lisavate kirjandusuurimuslike käsitluste eest;
– pikaajalise ja missioonitundega tehtud töö eesti eesti kirjanduse ja kultuuriloo mõtestamisel ning tutvustamisel;
– rahvuskultuuri põhiväärtuste eest seismisel oma mitmekülgses ja laiahaardelises tegevuses.

 

 

 

 

 

 

 

Kreutzwaldi stipendiumi sai 2019. aastal Räpina Ühisgümnaasiumi abiturient RAGNAR NARUSKI.

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

GUNTARS GODINŠ (1958) – läti luuletaja, eesti kirjanduse tõlkija

Mälestusmedal määrati:

– eesti rahvuseepose “Kalevipoeg” tõlkimise eest läti keelde;
– eesti kirjanduse järjepideva tutvustamise ja tõlkimise eest

RAOUL ANNION (1968) – hobiarheoloog, pilteepose “Kalevipoeg/Kalõvipoig“ idee autor

Mälestusmedal määrati:

– pilteepose “Kalevipoeg/Kalõvipoig“ I-III osa eest;
– “Kalevipoja” järjepideva tutvustamise eest (näitused, loengud)

Kreutzwaldi stipendiumi sai 2018. aastal Põlva Gümnaasiumi abiturient JAN MATTIAS KOTTISE

2017

CORNELIUS HASSELBLATT (1960) – fennougrist, kirjandusteadlane, tõlkija

Mälestusmedal määrati:

– eesti rahvuseepost “Kalevipoeg” tutvustavate ja uusi aspekte avavate käsitluste eest (esimene inglisekeelne monograafia “Kalevipojast”: “Kalevipoeg Studies. The Creation and Reception of an Epic” 2016);
– eesti kirjanduse järjepideva tutvustamise eest (“Eemalt vaadates. Veerand sajandit eesti kirjandusega” 2015; monograafia “Eesti kirjanduse ajalugu” saksa keeles 2006, eesti keeles 2016);
– eesti kirjanduse tõlkimise eest (M. Unt, T. Õnnepalu, J. Kross, M. Berg, V. Luik).

 

 

 

Kreutzwaldi stipendiumi sai 2017. aastal Parksepa Keskkooli 10a klassi õpilane MARKUS JUUL

2016

JÜRI TALVET (1945) – kirjandusteadlane, esseist, luuletaja ja tõlkija

Mälestusmedal määrati:

– eesti rahvuseepost kui tüviteksti tutvustavate ja uusi aspekte avate käsitluste eest (“Müütilise tulevikulinna ja sümbiootilise rahvuse ehitamine Euroopa äärealal: F. R. Kreutzwaldi “Kalevipoeg”; F. R. Kreutzwaldi “Kalevipoeg”
ja Juhan Liivi luule eesti kirjanduslugudes ja koolis” – kogumik “Luulest)
– Fr. R. Kreutzwaldi loomingu tutvustamise ja tõlkimise eest hispaaniakeelsele lugejale
– eesti kirjanduse tutvustamise eest väljaspool ja maailmakirjanduses koha leidmine (“Väikekeelte kirjanikud globaliseerumisajastul – kogumik “Luulest”)

 

 

 

Kreutzwaldi stipendiumi sai 2016. aastal Kanepi Gümnaasiumi 10. klassi õpilane LAUR LILLEOJA

2015

VELJO TORMIS (1930) – eesti helilooja

Mälestusmedal määrati:

– Fr. R. Kreutzwaldi loomingu jäädvustamise eest eesti muusikas:
“Kalevipoeg”, kantaat sopranile, tenorile, segakoorile (1956)
“Kolm laulu eeposest” segakoorile (1960)
“Sõjakulleri sõit” meeskoorile (1984)
“Vanemuine”, kantaat segakoorile ja sümfooniaorkestrile (1967), tekst “Alg-Kalevipojast”, pühendatud “Vanemuise” uue hoone avamisele

 

 

AIMI HOLLO – Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi juhataja

Mälestusmedal määrati:

– Fr. R. Kreutzwaldi pärandi hoidmise ning elu ja loomingu tutvustamise eest lauluisa muuseumis alates 1981. aastast

– seoses juubeliga

 

 

Kreutzwaldi stipendiumi sai 2015. aastal Antsla Gümnaasiumi 10. klassi õpilane
RANDO VIIMNE

2014

 

 

MTÜ KULTUURIPÄRANDI HOIDJA
(2010)

Mälestusmedal määrati:

– pilteepose “Kalevipoeg” – “Kalõvipoig” I osa
väljaandmise eest

kunstnik – Toom Tragel
loominguline juht – Marek Laimets
projektijuht – Raoul Annion
kujundaja – Elise Tragel

MERED-MIGEL KALININ

 

 

 

 

Kreutzwaldi stipendiumi sai 2014. aastal Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11d klassi õpilane
MERED-MIGEL KALININ

2013

 LYDIA KOIDULA MEMORIAALMUUSEUMLYDIA KOIDULA MEMORIAALMUUSEUM
(asutatud 21.07.1945)

Mälestusmedal määrati:

– seoses Lydia Koidula 170. sünniaastapäeva väärilise tähistamisega (Koidula nädal Pärnus, lavastus “Viru laulik ja Koidula”);
– järjepideva tegevuse eest rahvusliku kirjanduse püsiväärtuse hoidmisel ja tutvustamisel;
– koostöö eest Kreutzwaldi muuseumiga

Mälestusmedali võttis vastu Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink

Olev RussOLEV RUSS (1953) – puutöömeister, kunstnik

Mälestusmedal määrati:

– Gunnar Neeme loomingule tuginevate Kalevipoja-aineliste tööde eest;
– Võrumaa meenekonkursil Kreutzwaldi-teemaliste meenete loomise eest;
– viljaka koostöö eest muuseumiga (näitused Võrumaa muuseumis ja Kreutzwaldi muuseumis, Kreutzwaldi ja Päkapiku lasteaeda ühendav muinasvärav);
– seoses 60. sünnipäevaga

Sander LebrehtKreutzwaldi stipendiumi sai 2013. aastal Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11 d klassi õpilane SANDER LEBREHT

2012

Vishnu Khare Kreutzwaldi muuseumis 28.06.2012VISHNU KHARE (1939) – india luuletaja, tõlkija, kirjanduskriitik ja ajakirjanik, Eesti – India kultuuriühingu asutaja

Mälestusmedal määrati:

– eepose „Kalevipoeg“ tõlkimise eest hindi keelde (2012)

Siiri ToomikSIIRI TOOMIK (1955) – Võrumaa Kutsehariduskeskus, Turismi õppetool, kutseõpetaja
(Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi direktor 01.01.1995-01.10.2012)

Mälestusmedal määrati:

– pikaajalise tulemusliku töö eest muuseumis;
– Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi püsiekspositsiooni koostamise eest;
– Võru ja Võrumaa heatasemelise tutvustamise eest arvukates artiklites

Oliver HooleKreutzwaldi stipendiumi sai 2012. aastal Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11c klassi õpilane OLIVER HOOLE

2011

EESTI KIRJANDUSMUUSEUMEESTI KIRJANDUSMUUSEUM
(1953-1990 kandis Eesti Kirjandusmuuseum nime ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum)

Mälestusmedal määrati:

– pikaajalise tulemusliku koostöö eest (Kirjandusmuuseumis 1957.a. alates igal aastal detsembris toimuv konverents kannab nime Kreutzwaldi päevad;
– „Kalevipoja” 20. trüki väljaandmise eest;
– Kreutzwaldi käsikirjalise pärandi hoidmise ja tutvustamise eest

Mälestusmedali võttis vastu kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg

RISTO KÖÖTSKreutzwaldi stipendiumi sai 2011.aastal Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11b klassi õpilane RISTO KÖÖTS

2010

jingyi-gaoJINGYI GAO (1982) – hiina keeleteadlane

Mälestusmedal määrati:

– Kreutzwaldi muinasjuttude tõlkimise eest hiina keelde (2010, sisaldab Fr. R. Kreutzwaldi muinasjutte “Vaeslapse käsikivi”, “Puulane ja Tohtlane”, “Lopi ja Lapi”, “Rohkesti tasutud heategu”, “Härjapõlvlaste riid”, “Vägev vähk ja täitmatu naine”)

Anti Haugas2010. aastal sai Kreutzwaldi stipendiumi Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11d klassi õpilane Anti Haugas

2009

Anneli ViitkinVÕRU LINN (asutatud 1784)

Kreutzwaldi mälestusmedal määrati:

– tulemusliku koostöö eest Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga (üritused muuseumis: „Linlane lauluisa juures”, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi nüüdisajastamise eksiisprojekti ja selle alusdokumentide koostamine);
– muuseumi trükiste väljaandmise toetamise eest („Helde puuraiuja”, „Viruskundra”);
– seoses Võru linna juubeliga

Mälestusmedali võttis vastu Võru linnapea Anneli Viitkin

Helju KalmeHELJU KALME (1934) – Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi järelvaataja

Mälestusmedal määrati:

– aastatepikkuse ustava teenistuse eest Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis;
– seoses 75. sünnipäevaga

Kristen VeibriKreutzwaldi-stipendiumi saaja 2009.aastal on Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11b klassi õpilane KRISTEN VEIBRI

2008

Renaldo VeeberRENALDO VEEBER (1937-2010) – skulptor ja graafik

Mälestusmedal määrati:

– Kreutzwaldi loomingu ja Kalevipoja-teema viljelemise eest skulptuuris, graafikas ja maalikunstis, mille tulemusena on valminud jõulised ja isikupärased kunstitööd:
Fr. R. Kreutzwaldi mälestussammas Kaarlis, skulptuur „Päikese väravad” Kreutzwaldi muuseumis, maal „Viskas mehe Viru randa” Kohtla-Järvel ja arvukad eepose-ainelised graafilised lehed;
– raamatu „Kalevi kotkalend” illustreerimise eest (2008);
– pärandkultuuri aastatepikkuse kogumise, hoidmise ja väärtustamise eest

Pätris HalapuuKreutzwaldi-stipendiumi saaja 2008. aastal on Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11d klassi õpilane PÄTRIS HALAPUU

2007

Marin LaakMARIN LAAK (1964) – kirjandusteadlane

Mälestusmedal määrati:

– Kreutzwaldi elu ja loomingu tutvustamise eest uue meedia keskkonnas;
– Rändnäituse “Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg” ja kataloogi “Kreutzwald. Missioon. Tegelikkus” koostamise eest (2003);
– Eesti Raadio saatesarja “Mis on su nimi, Kalevipoeg?” koostamise eest (2003);
– Kirjandusliku kunstinäituse “Etnokubistlik Kalevipoeg” korraldamise eest (2004);
– Koostöö eest Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga

TOIVO VARRIK2007. aasta Kreutzwaldi stipendiumi saanud Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane TOIVO VARRIK

2006

KATARIINA LAUKKATARIINA LAUK (1971) – näitleja

Mälestusmedal määrati:

– osatäitmise eest Markus Zohneri lavastuses “Kalevipoeg” (VAT Teater);
– eepose lugemise eest Eesti Raadio saatesarjas “Mis on su nimi, Kalevipoeg?”

KYÖSTI KETTUNENKYÖSTI KETTUNEN – tõlkija

Mälestusmedal määrati:

– eepose “Kalevipoeg” tõlkimise eest soome keelde (2005)

AIN SIIMSAARELE2006. aastal määrati Kreutzwaldi stipendium Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11.a klassi õpilasele AIN SIIMSAARELE

2005

Antoine ChalvinANTOINE CHALVIN (1966) – tõlkija

Mälestusmedal määrati:

– „Kalevipoja” tõlkimise eest prantsuse keelde (2004);
– „Kalevipoja” ja eesti kirjanduse tutvustamise eest Prantsusmaal;
– prantsuskeelsete eesti kirjandust tutvustavate internetilehekülgede http://www.kalevipoeg.info, http://www.litterature-estonienne.com koostamise eest

Võru InstituutVÕRU INSTITUUT (1995)

Mälestusmedal määrati:
– seoses Võru Instituudi 10. tegevusaastaga;
– Võrumaa omakultuuri hoidmise, uurimise ja tutvustamise eest;
– järjepideva töö eest ajaloolise Võrumaa õpetajate ja õpilastega kodukoha keele ja kultuuri väärtustamisel;
– huvitava ja faktirohke õppekirjanduse ja metoodiliste materjalide koostamise ja väljaandmise eest;
– võru keele ja kultuuri tundmise võistluse “Ütski tark ei sata taivast” järjepideva läbiviimise eest ajaloolise Võrumaa koolides;
– koolilaste võrukeelsete kirjatööde konkursi korraldamise ja paremate tööde väljaandmise eest kogumikus “Mino Võromaa”;
– pikaajalise koostöö eest muuseumiga

Mälestusmedali võttis vastu Võru Instituudi direktor Külli Eichenbaum

Kait Kall2005. aasta Kreutzwaldi stipendiumi saaja KAIT KALL, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11b klassi õpilane

2004

Sirje PurgaSIRJE PURGA (1937)

Mälestusmedal määrati:

– omanäolise ja uusi aspekte lisava “Kalevipoja” käsitlemise eest raamatus “Mõtteid eepose “Kalevipoeg” pildikeelest” (2004);
– Kreutzwaldi sõna ja mõtte propageerimise eest Eestis, Saksamaal ja Soomes;
– koostöö eest Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga

Võrumaa KeskraamatukoguVÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU (1909)

Mälestusmedal määrati:

– Kreutzwaldi sõna ja mõtte hoidmise ning levitamise eest
– pikaajalise ja tulemusliku koostöö eest Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga;
– seoses 95. aastapäevaga

Mälestusmedali võttis vastu Võrumaa Keskraamatukogu direktor Inga Kuljus

Siim MeelisteKreutzwaldi stipendiumi sai 2004. a. Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11 d klassi õpilane SIIM MEELISTE

2003

Juhan PeegelJUHAN PEEGEL (1919-2007) – filoloogiadoktor, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, ajakirjandus- ja keeleteadlane

Mälestusmedal määrati Kreutzwaldi aasta patroonile:

– “Kalevipoja” teadusliku väljaande (1961-63) toimetamise ja keeleliste kommentaaride eest;
– Kreutzwaldi mõtte – tõeline vaimusuurus ilmneb tegudes oma rahva tuleviku heaks – endas kandmise ja selle järgi talitamise eest igas oma teos

Andrus KivirahkANDRUS KIVIRÄHK (1970) – näitekirjanik, ajakirjanik, prosaist

Mälestusmedal määrati:

– vaimuka, mõtlemapaneva ja tabava näidendi “Kalevipoeg” eest;
– rahvapärase ja fokloorse ainese oskusliku ja kaasaegse käsitlemise eest oma loomingus

Silver VahtreSILVER VAHTRE (1953) – kunstnik, disainer, graafik

Mälestusmedal määrati:

– “Kalevipoja” teema huvitava, omalaadse ja kaasaegse käsitlemise eest;
– näituse “Kalevipoja ilmaring” eest Võrumaa muuseumis 2003.a;
– seoses 50. sünnipäevaga

2003 laureaadidAAVO SAARVA (1945) – pillimeister, klaverihäälestaja
(fotol vasakult esimene)

Mälestusmedal määrati:

– aastatepikkuse kohusetundliku ja omakasupüüdmatu koostöö eest muuseumiga;
– memoriaalmuuseumi klaveri mängukorras hoidmise eest

Glen Kelp2003. aasta Kreutzwaldi stipendiumi saaja GLEN KELP, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11a klassi õpilane

2002

Peeter LauritsPEETER LAURITS (1962) – vabakutseline kunstnik, fotograaf

Mälestusmedal määrati:

– Kreutzwaldi juubeliaasta kreutzwaldi-teemaliste kujundustööde eest;
– Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi väljaande “Kreutzwald ja Võru” kujundamise eest;
– loomingulises koostöös muuseumiga valminud omanäolise ja ristmetsaliku atribuutika eest: memoriaalmuuseumi plakat, logo, pilet, visiitkaart

Virve OtsVIRVE OTS (1942) – õpetaja, teadur, ajalehe “Võrumaa Teataja” töötaja

Mälestusmedal määrati:

– aastatepikkuse tulemusrikka töö eest Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi teadurina;
– kodu-uurimusliku töö eest (uurimustööd “Kreutzwaldi- aegne Võru”, “Artur Adson luuletajana”, “Koduloolase” toimetamine);
– seoses 60. sünnipäevaga

Kristjan Kongo2002. aasta Kreutzwaldi stipendiumi saaja KRISTJAN KONGO, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11a klassi õpilane

2001

Aarand RoosAARAND ROOS (1940) – prosaist, luuletaja, filoloog

Mälestusmedal määrati:

– eesti keele ja kultuuri hoidmise, arendamise ja tutvustamise eest;
– raamatu “Juutide kuningas Tallinnas” (1978, 2. trükk 1992) eest. Teos aitab “Kalevipoja” temaatika kaudu avada tänapäeva eetilisi probleeme

Margus Klaan2001. aasta Kreutzwaldi stipendiumi sai MARGUS KLAAN, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11a klassi õpilane

2000

Silvi JansonsSILVI JANSONS (1951) – õpetaja, kultuurimaja “Kannel” kunstiline juht

Mälestusmedal määrati:

– aastatepikkuse tulemusrikka töö eest Võru kultuuri hoidmisel ja edasiarendamisel;
– Kreutzwaldi muinasjuttude ainetel lavastatud etenduste “Pilli-Tiidu” ja “Tontla” eest;
– raamatu “Avastage Võru “Kannel”” koostamise eest;
– pikaajalise koostöö eest Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumiga

Sven Soll2000. aasta Kreutzwaldi stipendiumi sai SVEN SOLL, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11b klassi õpilane

1999

Aleks MilitsALEX (ALEKSANDER) MILITS (1932-2012) – ajakirjanik, kirjanik, tõlkija

Mälestusmedal määrati:

– “Kalevipoja” tõlkimise eest rootsi keelde

Märt Mõttus1999. aasta Kreutzwaldi stipendiumi sai MÄRT MÕTTUS, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11d klassi õpilane

1998

Meeri SäreMEERI SÄRE (1929-2009) – teatrikunstnik

Mälestusmedal määrati:

– balleti “Kalevipoeg” (1985) lavakujunduse eest;
– Kreutzwaldi loomingu ainetel valmistatud isikupäraste nukkude Kalevipoeg ja Linda, Puulane ja Tohtlane, Helde Puuraiuja, Veteema eest;
– pikaajalise koostöö eest muuseumiga teatrivaldkonda puudutavate probleemide lahendamisel

1997

HEINO GUSTAVSON (1923-2005) – ajaloolane

Mälestusmedal määrati:

– Fr. R. Kreutzwaldi arstitegevuse põhjaliku ja asjatundliku uurimise eest;
– Võrumaa tervishoiu ajaloo ülevaatliku käsitlemise eest (1995.a. “Fr. R. Kreutzwald arstina Võrus”; 1996.a. “Võrumaa tervishoiuajaloost aasatni 1940”;
– muuseumile osutatud abi eest Kreutzwaldi ajastu meditsiinivaldkonda puudutavate küsimuste lahendamisel

1996

Juss PihoJUSS PIHO (1963) – kunstnik, karikaturist

Mälestusmedal määrati:

– raamatu “Kalevi kange poeg” eest (1991.a. ilmus ajakirjas “Täheke” “Kalevipoja” aineline koomiks, 1995.a. ilmus koomiks raamatuna “Kalevi kange poeg”)

Võru MuusikakoolVÕRU MUUSIKAKOOL (asutati 1956)

Mälestusmedal määrati:

– seoses Võru Muusikakooli asutamise 40-nda aastapäevaga;
– aastakümneid kestnud tulemusrikka koostöö eest Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi ja tema filiaalidega

Mälestusmedali võttis vastu Milvi Laatre.

1995

Enno PiirENNO PIIR (1910-2006) – kultuuriloolane, koduloolane

Mälestusmedal määrati:

– seoses 85. aasta juubeliga;
– “Kalevipoja” sõnastiku koostamise eest;
– Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi toetava tegevuse eest

Ivo EensaluIVO EENSALU (1949) – lavastaja, näitleja

Mälestusmedal määrati:

– eesti kultuuri tutvustamise eest Soomes;
– “Kalevipoja” lavastamise eest Soomes Bomba Suveteatris aastatel 1993, 1994

Eva AaverEVA AAVER (1925-2008) – Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi teadur, tekstoloog

Mälestusmedal määrati:

– seoses 70. aasta juubeliga;
– aastakümneid kestnud 19. saj. kultuurilooliste tekstide läbitöötamise ja trükiks ettevalmistamise eest (Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetuse I ja VI köide, L. Koidula luuletuste teaduslik väljaanne, L. Koidula album, O. W. Masingu kirjad)

1994

Gunnar NeemeGUNNAR NEEME (1918-2005) – kunstnik, kirjanik Austraalias Melbournes

Mälestusmedal määrati:

– eesti kultuuri arendamise ja tutvustamise eest Austraalias;
– “Kalevipoja” illustratsioonide eest (1984.a. ilmus Austraalia Eesti Seltside Liidu väljaandena raamat “Kalevipoeg taidelises nägemuses”;
– pikaajalise tulemusrikka koostöö eest muuseumiga

1993

Jaan EilartJAAN EILART (1933-2006) – publitsist, kultuuriloolane, loodushoidja, õpetaja

Mälestusmedal määrati:

– seoses 60. sünnipäevaga
– pikaajalise ja aktiivse koostöö eest Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi uue ekspositsiooni ettevalmistamisel

Kulno SüvalepKULNO SÜVALEP (1929-1996) – näitekirjanik, lavastaja, näitleja

Mälestusmedal määrati:

– näidendi “Emajõe ööbik” kirjutamise eest (lavastanud Aivar Tommingas teatris “Vanemuine”)

1992

Viive KuksVIIVE KUKS (1951) – kunstnik, graafik

Mälestusmedal määrati:

– mitmesuguste trükiste kujundamise eest Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumile ja tema filiaalidele;
– Fr. Schlateri akvarellide “Kalevipoja säng” (1835) ja “Kalevipoja säng Alatskivil” (1835) koopiate tegemise eest

Heldur LareteiHELDUR LARETEI (1933-1994) kunstnik, raamatugraafik

Mälestusmedal määrati:

– “Kalevipoja” illustreerimise eest (1976.a. ilmunud E. Raua ümberjutustus lastele “Kalevipoeg”, illustratsioonid H. Laretei);
– abi eest Võru Koduloomuuseumi ekspositsiooni kujundamisel;
– Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi ekspositsiooni kujundamise eest;
– seoses 60. sünnipäevaga

1991

Felix OinasFELIX JOHANNES OINAS (1911-2004) – slaavi keelte ja uurali-altai keeleteaduse ja rahvaluule professor, keeleteadlane

Mälestusmedal määrati:

– eepose “Kalevipoeg” käsitlemise eest kirjandusteoreetilistes töödes (artiklitekogumid “Kalevipoeg kütkeis”, “Vargamäe tõde ja õigus”);
– “Kalevipoja” tutvustamise eest inglise keeles;
– seoses 80. sünnipäevaga

Aleksander KrullALEKSANDER KRULL (1922-2010) – Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi direktor aastatel 1951-1995

Mälestusmedal määrati:

– Fr. R. Kreutzwaldi pärandi säilitamise eest;
– seoses 40. ametijuubeliga

1990

Bernard KangroBERNARD KANGRO (1910-1994) – luuletaja, proosakirjanik, kirjandusteadlane Rootsis Lundis

Mälestusmedal määrati:

– Kreutzwaldi elu ja loomingu tutvustamise eest kirjandusteoreetilistes käsitlustes;
– G. Suitsu teose “Noor Kreutzwald” väljaandmise eest Rootsis, Lundis 1983.a.;
– aastatepikkuse abi eest Kreutzwaldi muuseumile;
– seoses 80. sünnipäevaga

Jazeps RudzitisJAZEPS RUDZITIS (1928) – filoloogiateaduste kandidaat, folklorist ja etnograaf Läti Vabariigis.

Mälestusmedal määrati:

– Läti kangelaseepose, A. Pumpursi “Lacplesise” teadusliku kommenteerimise eest;
– “Lacplesise” ja “Kalevipoja” võrdleva analüüsi eest (ette kantud 1978.a. Võrus ja Tartus, 1988.a. Lielvardes, trükis ilmunud ajakirjas “Karogs” 1988);
– pikaajalise abi eest muuseeumile

Jaan TammsaarJAAN TAMMSAAR (1949) – kunstnik. Jean Jenseni nim. preemia laureaat.

Mälestusmedal määrati:

– Järgnevate teoste illustreerimise eest:
* Fr. R. Kreutzwald, J. Marti “Vägev vähk ja täitmatu naine. Nõiutud krevett”, Tallinn, 1984;
* “The Piper a selection of Estonian Fairy Tales”, Tallinn, 1987;
* “Kalevipoeg”, Eno Raua ümberjutustus lastele, Moskva, 1989 (vene keeles)

1989

Lepo SumeraLEPO SUMERA (1950-2000) – helilooja

Mälestusmedal määrati:

– muusika loomise eest Kalevipoja muistendite ainetel koostatud tantsudraamale “Kalevala”

Mart LaarMART LAAR (1960) – ajaloolane, poliitik

Mälestusmedal määrati:

– 19. sajandi rahvusliku liikumise uurimise ja ideede järjekindla levitamise eest;
– Jakob Hurda juubeli tähistamise (artiklid, trükised, esinemised) eest;
– abi eest Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumile ekspositsioonilõigu “Rahvuslik liikumine” koostamisel

MARIKA BLOSSFELDTMARIKA BLOSSFELDT (1958) – koreograaf

Mälestusmedal määrati:

– Kalevipoja muistendite ainetel loodud tantsudraama “Kalevala” idee ja teostuse eest

1988

Erik_HaamerERIK HAAMER (1908-1994) – vabakutseline maalikunstnik Rootsi Kuningriigis, Kungälvis. Rootsi Eestlaste Esinduse Kultuuriauhinna laureaat 1969.a.

Mälestusmedal määrati:

– põhjamaiselt kargete ja ilmekate eepose illustratsioonide eest (20 illustratsiooni eeposele “Kalevipoeg”, mis on avaldatud 1954.a. Torontos ilmunud “Kalevipoja” koos H. Mugasto puugravüüridega);
– eesti kunsti edendamise ja tutvustamise eest;
– seoses 80. sünnipäevaga

JÜRI KURMANJÜRI KURMAN (1942-1994) – õppejõud Ameerika Ühendriikide Lääne-Illinoisi ülikoolis

Mälestusmedal määrati:

– eepose “Kalevipoeg” tõlke eest inglise keelde;
– intensiivse kirjandusteoreetilise tegevuse eest, publikatsioonide eest väliseesti ajakirjanduses

Herbert LigiHERBERT LIGI (1928-1990) – TRÜ üldajaloo kateedri professor, ajaloolane

Mälestusmedal määrati:

– Õpetatud Eesti Seltsi taasellukutsumise põhiinitsiaatorile ja organisatoorse töö eest (ÕES likvideeriti 1950.a.);
– ÕES-i ajaloo põhjaliku uurimise eest;
– eesti ajalooteaduse pikaajalise ja tulemusliku edendamise eest;
– seoses 60. sünnipäevaga

Harri ToodeHARRI TOODE – Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi restauraator

Mälestusmedal määrati:

– hindamatu abi eest Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi ja Võru Koduloomuuseumi mööbli- ning puitesemete restaureerimise eest;
– abi eest Võru Koduloomuuseumi ning Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi ekspositsioonide igakülgsel ettevalmistamisel;
– Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi peamajas eksponeeritava interjöör-ekspositsiooni valmimisega

Oitse VijardÕITSE VIJARD (1928-2009) – pedagoog
(töötas Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis teadusliku töötajana aastail 1952-1955)

Mälestusmedal määrati:

– panuse eest Lauluisa muuseumi edenemisse;
– osavõtliku ja omakasupüüdmatu abi eest muuseumile;
– õpilastes humanitaarse maailmapildi ja mõtlemise kujundamise eest;
– seoses 60. sünnipäevaga

Fr. R. Kreutzwaldi nim. Võru I KeskkoolFr. R. KREUTZWALDI nim. VÕRU I Keskkool (alates 1953. aastast kannab kool Lauluisa nime)

Mälestusmedal määrati:

– abi eest Kreutzwaldi muuseumi ürituste emotsionaalsel sisustamisel;
– abi eest Kreutzwaldi muuseumi filiaalidele;
– seoses kooli 70. ja Lauluisa nime kandmise 35. aastapäevaga

Mälestusmedali võttis vastu direktor Ilmar Reiman

1987

Leila PärtelpoegLEILA PÄRTELPOEG (1927) – arhitekt, sisustuskunstnik

Mälestusmedal määrati:

– Kreutzwaldi elumaja interjöör-ekspositsiooni professionaalse lahendamise eest;
– kodu-uurimusliku töö eest Võru vanalinnas;
– abi eest Võru muuseumide fondides mööblikogude loomisel;
– seoses 60. sünnipäevaga

Valdeko LeetoVALDEKO LEETO – jurist

Mälestusmedal määrati:

– ekspositsioonialase töö eest Lauluisa muuseumis;
– kodu-uurimusliku mõtte taaselustamise eest sõjajärgsel Võrumaal;
– seoses 60. sünnipäevaga

Ergav Vello AsiERGAV-VELLO ASI (1927) – arhitekt, kujunduskunstnik

Mälestusmedal määrati:

– 1961.-1982. aastani eksponeeritud Lauluisa elu ja loomingut tutvustava ekspositsiooni kujundamise eest;
– abi eest Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi filiaali, Võru Koduloomuuseumi hoone valmimisel;
– seoses 60. sünnipäevaga

1986

Lennart MeriLENNART GEORG MERI (1929-2006) – kirjanik, tõlkija, produtsent, poliitik
(Eesti Vabariigi president 1992-2001)

Mälestusmedal määrati:

– hõimurahva soomlaste tähtteose “Kalevala” ja selle autori tutvustamise eest Eestis;
– E. Lönnrotiga Eestis seotud kohtade, samuti E. Lönnroti ja Fr. R. Kreutzwaldi kohtumise jäädvustamise eest (1986.a. valmis “Kalevala” autori Elias Lönnroti 1844.a. Eestisse tehtud reisi tutvustav Lennart Mere autorifilm “Kalevala hääled”)

Ülo VilimaaÜLO VILIMAA (1941) – ENSV teeneline kunstnik, RAT “Vanemuise” peaballetmeister, lavastaja, koreograaf

Mälestusmedal määrati:

– balleti “Kalevipoeg” kaasaegse ja tervikliku lavastuse loomise eest RAT “Vanemuises” (1986.a. E. Kapi balleti “Kalevipoeg” lavastus “Vanemuises”. Lavastus Ülo Vilimaa, kujundus Meeri Säre)

Oskar KuningasOSKAR KUNINGAS (1911-1997) – kirjandusajaloolane, ajakirjanik, tõlkija

Mälestusmedal määrati:

– Kreutzwaldi elu ja loominguga seotud materjalide pideva uurimise ja publitseerimise eest;
– kaastöö eest ajalehele “Töörahva Elu” (1986.a. 15. juulil ilmus ajalehes “Töörahva Elu” artikkel “Meie rahvuseepose uuest väljaandest Ungaris” ning 21. oktoobril 1986 artikkel “Ühest Võruga seotud dekabristist”);
– seoses 75. sünnipäevaga

Jaan ReinetJAAN REINET (1905-1991) – füüsika-matemaatikakandidaat, ENSV teeneline leiutaja

Mälestusmedal määrati:

– muuseumi esimesele direktorile seoses muuseumi 45. aastapäevaga (Jaan Reinet oli 10.II 1941 asutatud Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi esimeseks direktoriks, esimene ekspositsioon avati 28.VI 1941)

1985

Rudolf PõldmäeRUDOLF PÕLDMÄE (1908-1988) – filoloogiakandidaat, kirjandus- ja rahvaluuleteadlane

Mälestusmedal määrati:

– pikaajalise eesti kirjanduse, eesti rahvusliku liikumise perioodi kirjanduse uurimise eest, mille tulemusena on valminud uurimusi ja monograafiaid (1984.a. ilmus ajakirja “Looming” nr. 8 artikkel “Eestlase Tartu ülikoolis”; 1985.a. ajakirjas “Keel ja Kirjandus” artikkel “Esimene eesti kirjandusloolane Dietrich Heinrich Jürgenson”; raamat “Carl Robert Jakobsono teedest ja töödest”)

Endel NirkENDEL NIRK (1925) – filoloogiadoktor, kirjandusteadlane, kriitik, kirjanik

Mälestusmedal määrati:

– Kreutzwaldi elu ja loomingu uurimise eest (monograafia “Fr. R. Kreutzwald ja eesti rahvusliku kirjanduse algus”; 1985.a. ilmus trükis eesti romaani arenguteid vaatlev teos “Avardumine”);
– seoses 60. sünnipäevaga

GABOR BERECŽKIGABOR BERECŽKI (1928-2012) – ungari fennougrist ja tõlkija

Mälestusmedal määrati:

– eesti kirjanduse, keele, kultuuri tutvustamise eest Ungaris (1985.a. ilmus trükis ungarikeelne “Kalevipoeg”, tõlkija G. Berecžki)

Eduard LaugasteEDUARD LAUGASTE (1909-1994) – filoloogiadoktor, rahvaluuleteadlane

Mälestusmedal määrati:

– pikaajalise rahvaluulealase töö, rahvaluule ja “Kalevipoja” seoste uurimise eest, folkloristide uue põlvkonna kasvatamise eest (1984.a. kirjandusmuuseumis Kreutzwaldi-päevadel esines ettekandega “”Kalevala” ja “Kalevipoja” osa eesti kultuuris”).

Elmut LaaneELMUT LAANE (1928-2001) – meditsiinidoktor

Mälestusmedal määrati:

– Kreutzwaldi arstialase tegevuse uurimise ja loengute ning ajakirjanduse kaudu propageerimise eest (1985.a. ilmus ajalehes “Edasi” artikkel “Alkohol ja tervis”. Fr. R. Kreutzwaldi pärandist”)

Jüri ArrakJÜRI ARRAK (1936) – maalikunstnik, graafik

Mälestusmedal määrati:

– rahvaluuleainelise ainese traditsionaalsest erineva, huvitava käsitluse eest (1985.a. ilmus trükis E. Vetemaa “Kalevipoja mälestused” (2. trükk) Jüri Arraku illustratsioonidega; 1985.a. ilmus Jüri Arraku mapp “Kalevala” teemadel)

ANTS PÄRNA (1935) – merendusajaloolane, kultuuritegelane, ENSV Riikliku Meremuuseumi direktor

Mälestusmedal määrati:

– kauaaegse abi eest rändnäituste ja statsionaarsete väljapanekute vahendamisel (“Eesti kalalaevastik”, “Meri ja mehed”, “Purjesport Eestis”, “Maailma tuletornid” jt);
– seoses 50. sünnipäevaga

Olga PiirisildOLGA PIIRISILD (1905) – kodu-uurija

Mälestusmedal määrati:

– pikaajalise aktiivse kodu-uurimusliku töö eest (aastail 1970-1979 kogus Võru Koduloomuuseum fondi umbes 750 eset);
– seoses 80. sünnipäevaga

VAIKE PAJUPUU – haridustöötaja

Mälestusmedal määrati:

– rahvakoori “Kannel” juhatuse esimehena muuseumi üritustel emotsionaalse osa sisutamisel osutatud abi eest;
– seoses 50. sünnipäevaga

Elmo PloomELMO PLOOM (1907-1986) – näitekirjanik, ajakirjanik
(töötas Võru Koduloomuuseumis aastail 1967-1981, on üks Võru Koduloomuuseumi rajajaid)

Mälestusmedal määrati:

– kodu-uurimusliku tegevuse eest, mille tulemusena on valminud arvukalt uurimusi Võrumaa minevikust ja tänapäevast;
– aktiivse propagandistliku töö eest

Broneeri külastus

Vana-Võromaa muuseumid
Võru Instituudi uudiskiri banner
Vana Võrumaa muuseumid
Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing