Võro keele nädälil 7.–9. märdikuu pääväl kell 14 om muusõumin võimalik kullõlda Kreutzwaldi juttõ plaadi päält „Umatsõs tett Kreutzwaldi jutu võro keelen ja meelen“. Valikun om viis juttu ja esitäjä Võro kõgõ parõmba jutustaja (Helju Kalme, Helle Laanpere, Siiri Toomik, Silvi Jansons, Ruth Toots).

Pääle juttõ kullõmist tulõ viktoriin vai ärarvaminõ, miä nõud neide asju tundmist, millest Kreutzwaldi lugudõn kõnõldas.

Kuuvalgõl vihtlõja neitsi. Kuuvalgel vihtlejad neitsid

Jutustaja Helju Kalme

Jutu põhjas om rahvajutt hussikuninga krooni rüüvmisest, ärsüümisest ja võimõst saia arvu tsirkõ keelest. Huss om rahvausu perrä inemise hingeluum. Jutun nägegi nuurmiis haldjit, kiä vihtlõsõ kuuvalgõl. Kas tuu nuurmehe ka õnnõlikus tege, saa tiidä juttu kullõldõn.

Seod luku peetäs Kreutzwaldi ütes kõgõ parõmbas jutus.


Liitu uudiskirjaga

Iga kuu ilmuv Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri.

  Soovin saada uudiskirja aadressile:

  Lisainfo ja ilmunud uudiskirjad.

  Broneeri külastus

  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid
  Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing