1879. aastal ilmus esmakordselt Dr. Fr. R. Kreutzwaldi „Kodutohter“ – õpetus, kuda haigetega peab ümber käidama ja neile arsti abi puudusel kergitusi tehtama. „Kodutohtrit“ on ilmunud viis korda (1879; 1884; 1890; 1900; 2001), lisaks üksikosade kordustrükid.

„Kodutohter“ ei ole ainuke Kreutzwaldi tervishoiualane väljaanne („Lühike õpetus tervise hoidmisest“, „Teejuhataja ämmakooliliste õpetuse juures“), aga kindlasti kõige populaarsem. „Kodutohtri“ viimane trükk, mis ilmus 2001. aastal Maalehe Raamatuna, müüdi üsna kiiresti läbi. Küllap siis vajab ka meie kaasaegne vana tohtri soovitusi, kuidas haigustest jagu saada.

Kreutzwaldi nõuanded põhinevad tema aja arstiteadusel ja on kokkuvõte tema 44-aastasest praktilisest arstitööst. Üheks eesmärgiks on lükata ümber talurahva seas levinud väärarvamusi ja usku posijate nõuannetesse. Lisaks propageeritakse „Kodutohtris“ hügieeninõuetest kinnipidamist. Kreutzwaldi põhimõte on, et osav arstimine peab looduse väele abiliseks astuma.

Väljavõtteid Kreutzwaldi soovitustest ja mõtetest, mis on kajastatud järgmistes väljaannetes: „Kodutohter“, „Lühike õpetus tervise hoidmisest“ ja „Sipelgas“

Loo kirjutas Aimi Hollo*