Võru linna 240. aastapäevaks jõuab kaante vahele kirev kogumik ajalooliste tõsilugude ja mälestustega. Raamat annab ülevaate linna asutamisest ja elamisväärsusest, mõnestki siin elanud inimesest, kadunud ja säilinud majadest, erinevate riigikordade ajal rajatud mälestusmärkidest ja paarisaja aasta jooksul juhtunud sündmustest. Lugude autoreid on 37. Kõik nad on oma ala asjatundjad ning kirjeldavad kodulinna ummamuudu.

Võru linn on tervikuna üts ummamuudu liin (üks omamoodi linn), kus inimesed on mitmes liinis eri moel tegutsenud, nii vaimseid kui ka maiseid väärtusi loonud. Kui palju mineviku jälgi on Võrus (Kreutzwaldi ajal öeldi Võrul) alles ja mis on kadunud – sellest jutustavad pildileiud muuseumide fondidest. 

Koostaja Silvi Jansons

Toimetaja Janika Kronberg

Keeletoimetaja Kaile Kabun

Kujundaja ja küljendaja Kaili Kalle

Kirjastaja Papa Kreutzwaldi Õueteater

Trükikoda Greif

Ilmub augustis 2024.

Toetajad:  

Võru linnavalitsus ja -volikogu

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp

Vana-Võromaa Kultuurikoda

MTÜ Papa Kreutzwaldi Õueteater


Liitu uudiskirjaga

Iga kuu ilmuv Vana-Võromaa muuseumide uudiskiri.

  Soovin saada uudiskirja aadressile:

  Lisainfo ja ilmunud uudiskirjad.

  Broneeri külastus

  Vana-Võromaa muuseumid
  Võru Instituudi uudiskiri banner
  Vana Võrumaa muuseumid
  Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing